Å markedsføre Son

Å markedsføre Son

SonNorway AS har siden initiering av prosjekt Son jobbet for å fremme Son for fastboende, næringslivet, besøkende og interessenter av Son med Son som utgangspunkt. På en nøytral og positiv måte som underbygger merkevaren Son.

Markedsmidler i aktivitetsplanen avgjør hvor mye, hvilke teknikker, kampanjer, samarbeidspartnere og eksterne kontakter som kan benyttes for å skape energi om Son. Ved små muligheter benyttes kun Son på Nett sine aktiviteter.

SonNorway AS håper at vi for 2017 kan øke og intensivere markedsføringen for og av Son.

Info SonNorway AS

SonNorway AS arbeider med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Son. Verktøyet er Son på Nett, andre aktiviteter, tjenester og produkter. Destinasjonsselskap for fastboende, forening- og næringsliv, turister og andre aktører av Son i Vestby Kommune.

SonNorway AS bidrar til interesse, besøkende og økt bruk av kortreiste tilbud og har lokale, nasjonale og internasjonale mål for å øke interesse og besøkende.

SonNorway AS er en formalisering av forprosjekt Son (initiert 2002) og startet etter avklarte rammer med alle aktører av Son.

1 000 aksjer settes i salg for nytt eierskap i SonNorway AS.

Med på laget

Hvert år selger vi marked-/sponsorpakker.

SonNorway AS har nytt innsalg hos bedriftskunder mars. Resultatet er en oppdatert markedspakke, aktivitetsplan for Son og kundeplan til kunden.

Andre tjenester selges som normalt hele året. Velkommen med på laget!

Her: Å markedsføre Son