Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

SonNorway AS har siden initiering av prosjekt Son som mål å fremme Son for fastboende, næringslivet, besøkende og interessenter av Son med Son som utgangspunkt. På en nøytral og positiv måte som underbygger merkevaren Son.

SonNorway AS har aktivitetskalenderen for Son som ett produkt med visjon om alt på ett sted til glede for fastboende og besøkende.

Samarbeid med aktører og kommersielle midler avgjør hvor stor aktivitet SonNorway AS kan bidra med i dette arbeidet og har siden oppstart hatt en komplett kalender både på www.sonnorway.no og på facebooksiden.

Statusen er at i 2015 har det kommet konkurrenter på samme konseptet (inklusiv markedspakker), en til under oppseiling som skyldes utøvelse av konkurransemakt, samt at Vestby Kommune jobber med sin reiselivsstrategi og vurderinger av samme tema.

SonNorway AS opptrer derfor avventende, samarbeidende med aktører med på laget og i trå med kommersielle midler i denne avklaringsfasen, da SonNorway AS har en unik opparbeidet plattform og respons for kalenderen.

Aktivitetskalenderen er kjent som Sons aktivitetskalender.

Kalenderen er en viktig del av destinasjonsarbeidet med Son, og håper på nærmere avklaring i 2017.

SonNorway AS

SonNorway AS arbeider med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Son. Verktøyet er Son på Nett, andre aktiviteter, tjenester og produkter. Destinasjonsselskap for fastboende, forening- og næringsliv, turister og andre aktører av Son i Vestby Kommune.

SonNorway AS bidrar til interesse, besøkende og økt bruk av kortreiste tilbud og har lokale, nasjonale og internasjonale mål for å øke interesse og besøkende.

SonNorway AS er en formalisering av forprosjekt Son (initiert 2002) og startet etter avklarte rammer med alle aktører av Son.

1 000 aksjer settes i salg for nytt eierskap i SonNorway AS.

Med på laget

Hvert år selger vi marked-/sponsorpakker.

SonNorway AS har nytt innsalg hos bedriftskunder mars. Resultatet er en oppdatert markedspakke, aktivitetsplan for Son og kundeplan til kunden.

Andre tjenester selges som normalt hele året. Velkommen med på laget!

Nå: Aktivitetskalender