Historikk

ISoon.no ble publisert 01.04.2008.

På den tiden var det lite av oppdatert informasjon om Son på nett og en måtte stadig søke, lete etter informasjon eller rett og slett oppleve at morsomme arrangementer «gikk en hus forbi».

Mye har skjedd siden den tid hvor nesten ingen var på nett og historien om prosjekt Son kommer i foredrag i 2016.

Viktig avklaring

Avklaring om samarbeid og rammevilkår med Næringsforeningen var viktig.

Foreningen ble kontaktet på prospektstadiet i januar 2008. Det ble avklart i ett statement i september 2008 at ISoon.no skulle fremme Son på nett og Son NF kun foreningsrelaterte interne aktiviteter. Statementet ble sendt ut til foreningens medlemmer. Det var viktige avklaringer som ga rammer for videre arbeid for ISoon.no.

ProsjektKonsulent AS/Prosjekt Son/ISoon.no er medlem av Son NF og Son NF har stående tilbud om samarbeid, fordeler til foreningens medlemmer og inntekter til foreningen via ISoon.no.

Viktig avklaring 2

I 2004 hadde prosjektet første møte med Vestby Kommune – rådmannen. På den tiden var kommunen plassert på Robek listen og ingen midler til bidrag.

Rådmannen ga full støtte til prosjektet og signaler om støtte ved bedre økonomiske forhold.

Møte med rådmann førte til ett møte med daværende ordfører og prosjekt Son og Vestby fikk full støtte med løfter om økonomisk støtte når forholdene ble bedre.

ISoon.no har årlig vært i kontakt med rådmann Knut Haugestad og løpende kontakt med næring og ordførere.

Vi var to firmaer i begge møtene.

Viktig avklaring 3

Prosjektet var tidlig i kontakt med visit Follo med en Marit som ga sin støtte til prosjekt Son. Ellers så har prosjektet hatt løpende kontakt med andre viktige aktører og kontakt både foreninger, medier etc.

Eies av

ISoon.no er en del av prosjekt Son som eies av ProsjektKonsulent AS som har copyright/All Right Reserved på prosjekt Son/ISoon.no og nettmagasinets helhetlig konsept.

Nytt i 2016 er at forprosjektet er nå formalisert i SonNorway AS som drifter og utvikler og 1000 aksjer legges ut for salg.

Non-Profit Branding

Grunnprinsippet for nettmagasinet er non-profit hvor synenergi og samarbeid med senterledertankegangen gjør at vi sammen skal syns utenfor Son. En profilering og branding av stedet Son – SON stedet uten mandager… Nettmagasinet og Son på nett er verktøy for å nå ut.

Aktivitetsnivået er avhengig av næringsmiljøets bidrag til driftsbudsjettet som omfatter næringsaktiviteter utenfor Son. Prosjekt Son og www.ISoon.no har hele tiden hatt en klart formål om å dekke et behov til bidrag for Son og Vestby kommune.

Litt historie

Første domene for Son ble reservert i 2002. Det ble vurdert oppstart i 2004, men utsatt til 2008 – med publisering 01.04.2008.

De største klubbene og foreningene ble kontaktet, informert og invitert til synenergi og samarbeid. Son næringsforening ble første gang kontaktet uke 2/2008 og sist våren 2012 både for samabeidsdialog, tilbud og presentasjon av ISoon.no.

ISoon.no er nå en aktør i Son som har en sentral rolle i synligheten av Son og og bygger sakte men sikkert samarbeid med aktørene i Son.

Samtidlig ble også ivestby.no opprettet med samme oppgaver for hele Vestby. Nytt navn er VestbyNorway.no

Det er både morsomt å jobbe med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Son og det samme for Vestby