Kommunestyre i Vestby for unge

Kommunestyre i Vestby for unge

Barn og unge er eksperter på hva det vil si å være ung. Vestby kommune ser barn og unge som ressurser, og har opprettet Barn og unges kommunestyre (BUK).

Hvem er med i BUK?

BUK består av 16 representanter og 11 møtende vararepresentanter. Alle skolene i kommunen, inkludert Vestby videregående, ungdomsklubbene Bayaz og Teten og Brevik danseverksted er representert i BUK.

BUK skal gi barn og unge reell innflytelse i kommunen. I tillegg til å selv bestemme over hva BUKs egne midler på kr. 200.000.- skal brukes til, kan BUK også fremme større saker til politisk behandling.

BUK har et arbeidsutvalg (BUA) som jobber med saker mellom BUK-møtene.

Straksmidler Arbeidsutvalget har fått mandat fra BUK til å kunne fordele straksmidler til barn og unge som søker om dette gjennom hele året. Hvert tiltak kan få støtte på inntil kr. 7.000.-, så har du og dine venner eller forening en god idé dere ønsker å få gjennomført, så ikke nøl med å søke.

Kilde og regi: Vestby Kommune.no

Vestby Kommune

Son ligger i Vestby Kommune. Vestby har stedene Vestby sentrum, Hølen, Son, Hvitsten og Garder.

Ved Vestby sentrum er det tre store boligområder Pepperstad Skog, Randem og Sole Skog.

Stedene Hvitsten og Son ligger ved Oslofjorden. Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og Son.

Info og link til stedene i Vestby Kommune

Vestby

Hølen – Såna Budstikke

Garder – Bygda midt i verden

Hvitsten – Lille vestvendte ferieparadiset

SonNorway – stedet uten mandager

Vestby sentrum

Vestby sentrum er i en rivende utvikling med stor sentrumsutvikling og står foran en stor forandring i bykjernen med nye leiligheter og næringseiendommer. IKEA etablering er også ønsket og gitt grønt lys for.