Kong Harald 80 år

Gratulere til Kong Harald som fyller 80 år i dag. Alle som vil gratulere kongen kan sende sin hilsen via kongehuset.no eller møte på slottet i dag mellom kl 14.-16. Gratulasjonsprotokollen finner du her

Til lykke med dagen og feiringen!

Mer om Kong Harald

Fra 1958 har Kong Harald fungert som regent i kong Olav Vs fravær. 

Da kongen døde 17. januar 1991 tok Kong Harald V over tronen og ble signet sammen med Dronning Sonja i Nidaros domkirke søndag den 23. juni 1991. Foruten to sykdomsavbrudd har kongen vært aktiv tilstedeværende for folket hele tiden og har ingen ønske om å trekke seg tilbake i dag. 

Kongen har sammen med dronningen to barn, fem barnebarn og ett bonus barnebarn.

Kongen har deltatt i tre OL innen seiling med 8.plass som beste plassering, har toppplasseringer i flere verdensmesterskap og har ved flere anledninger seilt i Son.

Dagens beskytterskap av H.M Kongen

The Anglo Norse Society

Festspela i Bergen

Det Frivillige Skyttervesen

Kreftforeininga

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Lions Clubs International – Noreg

Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn

Nasjonalforeininga for folkehelsa

Nordmanns-Forbundet

Noregs idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Noregs Jeger- og Fiskarforbund

Noregs Naturvernforbund

Noregs Tekniske Vitskapsakademi

Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning

Norge-Amerika Foreningen

Norges veteranforbund for Internasjonale operasjoner (tidligere kalt FN-Veteranenes landsforbund)

Norges Militære Kameratforeningers Forbund

Norges Orlogforbund

Norsk Anchorite Klubb

Den Norske Lutherske Mindekirke i Minneapolis

Det Norske Bibelselskap

Norske Reserveoffiserers Forbund

Det Norske Skogselskap

Redningsselskapet

Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet

Sons of Norway Foundation

Stiftelsen Bergenharmonien

Stiftelsen Offshore Northern Seas

Nå: Kong Harald 80 år

Kilde: Kongehuset.no og wikipedia

Del gjerneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+