Sommerferie for 255 fattige barn i Vestby?

Sommerferie for 255 fattige barn i Vestby?

Barne, ungdoms- og familiedepartementets 2017 rapport viser at Vestby Kommune har 255 barn som lever i fattigdom. Tallet er fra 2015 og viser en økning til 7,1%.

Fattigdom og livsopphold til fattige er en av kommunenes ansvarsoppgave.

Fattigdomsgrensen

I 2015 var fattigdomsgrensen kr 245 500 (OECD standard) og  kr 294 600 (EU standard), inkludert livsoppholds- og boutgifter.

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) anslår i 2015 at en person trenger minimum kr 96 275 (8 048) pr år i livsopphold. Boutgiftene er da ikke inkludert i livsoppholdet.

NAV Vestby sier alle barn får hjelp

med leder Haagensen sier i intervju til Vestby Avis våren 2017 at alle barn om spør om hjelp får hjelp av Vestby Kommune. Svaret sier ingenting om hva Vestby Kommune gjør for en nulltoleranse av fattige barn i Vestby.

Er det slik at Vestby Kommune sitter med hendene i fanget og venter at frivilligheten og at de minst ressurssterke uten innsikt skal ta ansvar for egen situasjon? Barn under 18 år skal ta ansvar og kontakt for å hjelpe sin situasjon?

Ett år ut av fattigdommen?

La oss leke litt med tall, hva vil det koste Vestby Kommune å løfte 255 barn ut av fattigdommen for ett år? Med 255 fattige barn følger det med minst en voksen, dvs 510 voksne personer.

Den laveste fattigdomsgrensen vist her er kr 245 500 for en voksen person og anslått kostnad for barn kr 45 600,-. pr år. Tilsammen er minstebehovet kr 291 100,- for en voksen og ett barn i ett år.

Anta at husholdningen i dag har kr 264 000,-. Behovet er da kr 27 100 ekstra i året.

Merkostnaden for 2 personer ut av fattigdommen i Vestby Kommune er da kr 27 100,- for ett helt år.

Kommunens kostnad for ett år ut av fattigdom

Kommunens merkostnad blir avrundet til kr 7 millioner. For 7 millioner kan Vestby Kommune vise Norge at kommunen har nulltolleranse for fattigdom i ett helt år.

Benkeforslag før sommerferien?

Vestby Kommune går inn for sommerferie og har i praksis å slenge på benkeforslag både til formannskapet og kommunestyret, spesielt før ferier. Kanskje dette blir årets benkeforslag?

Benkeforslag er saker som blir lagt frem til behandling uten kunnskap til innbyggerne og gjerne fremforhandlet på bakrommet ved lobbyering fremfor åpen saksbehandling. Formannskapsmøtet er mandag den 12.juni 2017 og siste kommunestyremøtet er medio juni.

En ting er iallefall sikkert – det ville ha blitt en fin sommerferie for 255 fattige barn i Vestby Kommune.

Fattigdom

Fattigdom defineres som mangelen av muligheten til å leve et liv etter bestemte krav for bostedslandet.

Nå: Sommerferie for 255 fattige barn i Vestby?