Son på Nett

Son på Nett

SonNorway AS drifter og utvikler Son på Nett.

Forberedelser og innsalget av markedspakker og sponsorer for neste års aktivitetsplan starter 1.mars. og varer i perioden frem til medio juni.

Kunden får en kundeplan for ett år og Son en aktivitetsplan for det neste året.

Son på Nett er nettmagasinet for Son, facebook (norsk (2) og engelsk), instagram (konto + 5 «fotoalbum), twitter og youtube og via samarbeid med andre.

SonNorway AS oppdateres på nye trender og SEO hele tiden. Se mer via nettmagasinet for Son –  www.SonNorway.no

SonNorway AS

SonNorway AS arbeider med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Son. Verktøyet er Son på Nett, andre aktiviteter, tjenester og produkter. Destinasjonsselskap for fastboende, forening- og næringsliv, turister og andre aktører av Son i Vestby Kommune.

SonNorway AS bidrar til interesse, besøkende og økt bruk av kortreiste tilbud og har lokale, nasjonale og internasjonale mål for å øke interesse og besøkende.

SonNorway AS er en formalisering av forprosjekt Son (initiert 2002) og startet etter avklarte rammer med alle aktører av Son.

1 000 aksjer settes i salg for nytt eierskap i SonNorway AS.

Med på laget

Hvert år selger vi marked-/sponsorpakker.

SonNorway AS har nytt innsalg hos bedriftskunder mars. Resultatet er en oppdatert markedspakke, aktivitetsplan for Son og kundeplan til kunden.

Andre tjenester selges som normalt hele året. Velkommen med på laget!

Nå: Son på Nett