Turismekommunikasjon

Turismekommunikasjon

SonNorway AS har siden initiering av prosjekt Son som mål å fremme Son for fastboende, næringslivet, besøkende og interessenter av Son med Son som utgangspunkt. På en nøytral og positiv måte som underbygger merkevaren Son.

SonNorway AS har siden oppstart besvart og hatt tett kontakt med publikum og turismen. I året 2015/2016 var det over 900 kommentarer som ble håndtert ved siden av email og henvendelser via Son på Nett.

Markedsmidler i aktivitetsplanen avgjør hvor mye og hvor raskt en kan besvare alle henvendelsene, men en strekker seg langt for å være tilgjengelig innenfor kort tid.

SonNorway AS jobbe for økt og intensivert markedsføring øke tjenestene for fastboende, næringslivet, besøkende og interessenter av Son i 2017, som igjen vil gi behov for mer tilgjengelighet for turismen.

SonNorway AS

SonNorway AS arbeider med destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Son. Verktøyet er Son på Nett, andre aktiviteter, tjenester og produkter. Destinasjonsselskap for fastboende, forening- og næringsliv, turister og andre aktører av Son i Vestby Kommune.

SonNorway AS bidrar til interesse, besøkende og økt bruk av kortreiste tilbud og har lokale, nasjonale og internasjonale mål for å øke interesse og besøkende.

SonNorway AS er en formalisering av forprosjekt Son (initiert 2002) og startet etter avklarte rammer med alle aktører av Son.

1 000 aksjer settes i salg for nytt eierskap i SonNorway AS.

Med på laget

Hvert år selger vi marked-/sponsorpakker.

SonNorway AS har nytt innsalg hos bedriftskunder mars. Resultatet er en oppdatert markedspakke, aktivitetsplan for Son og kundeplan til kunden.

Andre tjenester selges som normalt hele året. Velkommen med på laget!

Nå: Turismekommunikasjon