Tjenester for DEG

Tjenester for DEG

På nettet er det mange som har lyst til å svare og hjelpe deg med spørsmål du lurer på. Her er en liten oversikt.

Tjenester for DEG

Barneombudet l Klar melding – anonyme spørsmål og svar

Barneombudet l -barnas rettighetsplakat

Ung i Son l – din egen lokale nettmagasin side – send inn ditt bidrag!

Ung.no

Voksne for DEG

Grevlingen Sosiallærere på facebook – klikk her

GUS Ungdomshelsesøster l -tilstede hver dag l telefon: 98 20 35 36

Bestilling av coach til ungdom som vil slutte med rus telefon : 98 20 35 36

Follo Barnevernsvakt l -har du det vanskelig eller vet om en venn som har det vanskelig? Direkte telefon: 91 71 96 15

Info om Vestby Kommune

Son ligger i Vestby Kommune. Vestby har stedene Vestby sentrum, Hølen, Son, Hvitsten og Garder.

Ved Vestby sentrum er det tre store boligområder Pepperstad Skog, Randem og Sole Skog.

Stedene Hvitsten og Son ligger ved Oslofjorden. Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og Son.

Info og link til stedene i Vestby Kommune

Vestby

Hølen – Såna Budstikke

Garder – Bygda midt i verden

Hvitsten – Lille vestvendte ferieparadiset

SonNorway – stedet uten mandager

Vestby sentrum

Vestby sentrum er i en rivende utvikling med stor sentrumsutvikling og står foran en stor forandring i bykjernen med nye leiligheter og næringseiendommer. IKEA etablering er også ønsket og gitt grønt lys for.